فروشگاه اینترنتی
 
پرداخت نهايي  | محتويات سبد خريد |  حساب كاربري  | جستجوی پیشرفته  |  ورود
فارسی انگلیسی
 
شاخه ها
 
ارائه كنندگان
 
آخرين محصولات
=موتزارت
=موتزارت
60,000ريال
 
رهگیری سفارش
کد رهگیری را می توانید از اطلاعات مربوط به سفارش در حساب کاربری مشاهده نمایید.
کد رهگیری سفارش:
رهگیری سفارش
لطفا منتظر بمانید...
 
اطلاعات
 
لوگو بانکها


 
تبلیغات
تبليغات سايت
 
     

ترمه

150,000ريال 120,000ريال
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'farhangc_shop.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '11' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '11' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]

ترمه
بزرگنمایی
     

ترمه ، (موسيقي بي كلام ايراني)

موسيقي ايراني بي كلام تار ، چنگ ، فلوت ، قانون ،گيتار ويولن مجموعه اي از آثار نوازندگان چيره دست قديمي و جديد ايراني ، موسيقي هاي اين لوح فشرده ، خاطراتي از گذشته را براي شما زنده مي سازد .

مجوز محصولنمونه موسیقی
     
 
نظرات موجود: 1
 
 
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه