فروشگاه اینترنتی
 
پرداخت نهايي  | محتويات سبد خريد |  حساب كاربري  | جستجوی پیشرفته  |  ورود
فارسی انگلیسی
 
شاخه ها
 
ارائه كنندگان
 
آخرين محصولات
موسيقي ملل(تركي 2)
موسيقي ملل(تركي 2)
120,000ريال
 
رهگیری سفارش
کد رهگیری را می توانید از اطلاعات مربوط به سفارش در حساب کاربری مشاهده نمایید.
کد رهگیری سفارش:
رهگیری سفارش
لطفا منتظر بمانید...
 
اطلاعات
 
لوگو بانکها


 
تبلیغات
تبليغات سايت
 
     

ترمه

150,000ريال 120,000ريال
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'farhangc_shop.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '11' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '11' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]

ترمه
بزرگنمایی
     

ترمه ، (موسيقي بي كلام ايراني)

موسيقي ايراني بي كلام تار ، چنگ ، فلوت ، قانون ،گيتار ويولن مجموعه اي از آثار نوازندگان چيره دست قديمي و جديد ايراني ، موسيقي هاي اين لوح فشرده ، خاطراتي از گذشته را براي شما زنده مي سازد .

مجوز محصولنمونه موسیقی
     
 
نظرات موجود: 1
 
 
بازگشت نظرات افزودن به لیست مقایسه